NORDIC STREAM SET ZA STAKLO MOP + KRPA

Kombinacija čistača za staklo i krpe, koji se mogu koristiti i odvojeno. Krpa se prije korišćenja blago navlaži.